வீக்கம்

கால்கள்

நோயாளிகளின் கால்கள் என்ன காரணத்தால் வீக்கமடைகின்றன?

நோயாளிகளுக்கும், அதிகமாக மருந்து மாத்திரைகளை உட்கொள்பவர்களுக்கும், அதிகமாக சத்து மாத்திரைகளை உட்கொள்பவர்களு…

கால்கள்

அதிக தூரம் நடந்தால் எதனால் கால்கள் வீக்கமடைகின்றன?

நோயாளிகளுக்கும், அதிகமாக மருந்து மாத்திரைகளை உட்கொள்பவர்களுக்கும், சிறுநீரகங்கள் பலவீனமடைகின்றன, மேலும் உடலி…

கால்கள்

பேருந்து பயணத்தில் எதனால் கால்கள் வீங்குகின்றன?

1. பேருந்து பயணத்தில் வெகுநேரம் கால்களை தொங்கவைத்துக் கொண்டு அமர்வதனால், இரத்த ஓட்டத்தில் கால்கள் வரையில் செல…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top