புதியவை
latest
குழந்தைகள்
Showing posts with label வாந்தி. Show all posts
Showing posts with label வாந்தி. Show all posts

குழந்தைகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது?

குழந்தைகளுக்கு ஜீரணசக்தி பலகீனமாக இருக்கும் போதும், உடலில் உபாதைகள் உருவாகும் போதும், வாந்தி வரும். இவை இரண்டுமே மிக நல்ல விஷயங்கள். தடுக்கக் கூடாது.

வாந்தியை தடுப்பது எப்படி?

வாந்தியை தடுப்பது என்பது நமக்கு நாமே வைத்துக்கொள்ளும் ஆப்பாகும். உடலிலிருந்து வாந்தியாக வெளியேற வேண்டிய கழிவுகளை உள்ளேயே தேக்கி நமக்கு நாமே நோய்களை உருவாக்கிக் கொள்கிறோம்.

குமட்டல் உருவாவதேன்?

குமட்டல் உண்டானால் அல்லது வாந்தி வரும் உணர்வு உண்டானால்; வயிற்றிலோ உடலிலோ பராமரிப்பு வேலைகள் அல்லது நோய்களை குணப்படுத்தும் வேலைகள் நடந்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம். இந்த உணர்வுகள் தோன்றும்போது சாப்பிடாமல் விரதம் இருக்க வேண்டும்.

நோயாளிகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது?

நோய் கண்டவர்களுக்கு வாந்தி வருவது நல்ல விஷயம். உடல் உணவுகளை செரிமானம் பண்ண சேமித்து வைத்திருந்த சக்தியை நோய்களை குணப்படுத்த பயன்படுத்த போகிறது என்று அர்த்தம்.

சாப்பிட்டவுடன் எதனால் வாந்தி வருகிறது?

சாப்பிட்டதும் வாந்தி வந்தால் நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவை உடலால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை அல்லது அந்த உணவு உடலுக்கு ஒவ்வாதது என்று அர்த்தம்.