முதுமை

கேள்வி பதில்

வயதானவர்களுக்கு உருவாகக்கூடிய நோய்கள் எவை?

வயதானால் நோய்கள் உண்டாக வேண்டுமென்று இயற்கையில் எந்த சட்டமும் கிடையாது. வயதானால் நோய்கள் உருவாகும் என்பது ஒர…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top