கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்
Showing posts with label மின்னூல்கள். Show all posts
Showing posts with label மின்னூல்கள். Show all posts

கொரோனா வைரஸ் - ஒரு அலசல்

கொரோனா வைரஸ் - ஒரு அலசல் 
ராஜா முகமது காசிம் 

ஜென் விளக்க நூல்

ஜென் விளக்க நூல் 
ராஜா முகமது காசிம் 

கிருமிகள் உலகில் மனிதர்கள்

கிருமிகள் உலகில் மனிதர்கள்
அக்குஹீலர் அ. உமர் பாரூக் M.Acu, FRHS

DOWNLOAD

வீட்டுக்கு ஒரு மருத்துவர்

வீட்டுக்கு ஒரு மருத்துவர்
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக் M.Acu, FRHS

DOWNLOAD

உணவோடு உரையாடு

உணவோடு உரையாடு
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

DOWNLOAD

உடலின் மொழி

உடலின் மொழி
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

DOWNLOAD

உடல் நலம் உங்கள் கையில்

உடல் நலம் உங்கள் கையில் 
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்நோய்களிலிருந்து விடுதலை

நோய்களிலிருந்து விடுதலை
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

Ebook - ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி


ISBN: 9780463406991
Title: ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி
Holistic Reiki Tamil
Author: Raja Mohamed Kassim
Publisher: Smashwords, Inc.

Google playbooks: http://bit.ly/2UR28KS
Amazon Kindle: https://amzn.to/2UKPn4A
Also available at other ebook stores

Download

வணக்கம்,
ரெய்கி எனும் அற்புத கலையை அறிந்துக் கொள்ள ஆர்வம் கொண்ட அனைவருக்கும் இந்த புத்தகம் பயனுள்ளதாக அமையும். இந்த புத்தகத்தை பயன்படுத்தி முழுமையாகவும் ஆழமாகவும் ரெய்கியை புரிந்துக் கொள்ளலாம். இந்த புத்தகத்தை ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கவும், ஆரோக்கியம் குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு மீண்டும் ஆரோக்கியம் திரும்பவும், மன நிம்மதியை பாதுகாக்கவும், ஆராவிலும் (Aura), உடலின் சக்ராக்களிலும் (Chakra) படிந்திருக்கும் கெட்ட சக்திகளை தூய்மைபடுத்தவும் அவற்றுக்கு சக்தியளிக்கவும் உதவும். குடும்ப உறவுகள், சமுதாயம் மற்றும் பொருளாதார நிலைகளை, மேம்படுத்தவும் உறுதுணையாக இருக்கும்.


மூலிகை வளம்

மூலிகை வளம் 


அனாடமிக் செவிவழி தோடு சிகிச்சை

அனாடமிக் செவிவழி தோடு சிகிச்சை 2014
ஹீலர் பாஸ்கர் 

அக்குபங்சர் அறிவோம்


அக்குபங்சர் அறிவோம் 
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

அக்குபங்சர் சட்டகையேடு


அக்குபங்சர் சட்டகையேடு 
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

நோய்களிலிருந்து விடுதலை

நோய்களிலிருந்து விடுதலை
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்


உங்களுக்குள் ஒரு மருத்துவர்


உங்களுக்குள் ஒரு மருத்துவர்
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

DOWNLOAD


தடுப்பூசி வெளிப்படும் உண்மைகள்


தடுப்பூசி வெளிப்படும் உண்மைகள்
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

DOWNLOAD

இறைவழியில் இனிய சுகப்பிரசவம்

இறைவழியில் இனிய சுகப்பிரசவம்
Dr. ஃபஸ்லுர் ரஹ்மான்

DOWNLOAD

நோயின்றி வாழ 4 வழிகள்


நோயின்றி வாழ 4 வழிகள்
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

DOWNLOAD

மருத்துவத்தின் அரசியல்

மருத்துவத்தின் அரசியல்
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்


குணமாக்கும் கலை


குணமாக்கும் கலை
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

DOWNLOAD