பேய்கள்

அமானுஷ்யம்

மனிதர்கள் எவ்வாறு பேய்களைப் பார்க்கிறார்கள்?

பேய்களைப் பார்த்ததாக சொல்பவர்களில்  99% மக்கள் உண்மையில் பார்த்தது என்னவென்றால்; அவர்களுடைய மனம் சுயமாக உருவ…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top