புத்திசாலி

அறிவாளி

அறிவாளிக்கும், புத்திசாலிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

அறிவாளி என்பவர் கற்றுக்கொண்ட விசயங்களைக் கொண்டு சிந்தித்து முடிவுகளை எடுக்க கூறியவர். புத்திசாலி என்பவர் புத…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top