பிறப்பு

ஆன்மீகம்

மனிதர்களின் பிறப்பில் வேற்றுமைகளும் ஏற்ற தாழ்வுகளும் இருப்பது ஏன்?

மனிதர்களின் பிறப்பில் வேற்றுமைகளும் ஏற்ற தாழ்வுகளும் இருப்பது ஏன்? சில மனிதர்கள் வசதியான குடும்பத்திலும்,…

கேள்வி பதில்

அடுத்த ஜென்மத்தில் எந்த உயிரினமாக பிறப்போம்?

இந்தப் பிறவியில் செய்கின்ற நன்மை தீமைகளை கணக்கில் கொண்டுத் தான் அடுத்த பிறவி தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மனிதனாகப…

கேள்வி பதில்

மறுபிறவி எடுக்காமல் இருக்க என்ன செய்யலாம்?

இந்த வாழ்க்கையை புரிந்துகொண்டு வாழ்பவர்களுக்கும், பற்றில்லாமல் வாழ்பவர்களுக்கும், எந்த மனிதனுக்கும் எந்த உயி…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top