நரம்பு

கால்கள்

அதிக நேரம் நிற்பதனால் கால்களில் வெரிகோஸ் வெயின் உண்டாகுமா?

வெரிகோஸ் வெயின் (நரம்பு புடைத்தல்) நோய்க்கும் நிற்பதற்கும் நடப்பதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. தினமும் நி…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top