நம்பிக்கைகள்

இறைவன்

இறைவன் ஒருவனே என்றால் எதற்காக இத்தனை மதங்கள் இத்தனை தெய்வங்கள்? இத்தனை பிரிவுகள்?

நாகரீகமடைந்த மனித இனங்கள், அதாவது ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என்று சிந்திக்கக்கூடிய மனித இனங்கள் உருவாகி பல்லாயிரம்…

கேள்வி பதில்

மனதின் நம்பிக்கைகளினால் நோய்கள் உண்டாகுமா?

ஒருவர் மழையில் நனைந்தால் காய்ச்சல் உண்டாகும், சளி உண்டாகும் என்று நம்புவாரேயானால், ஆரோக்கியமான உடல் இருந்தாலு…

கேள்வி பதில்

தெய்வ வழிபாடுகள் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டன?

தெய்வ வழிபாடுகள் தனக்கு உதவியாக ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்று மனிதர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்…

கேள்வி பதில்

நோய் விரைவில் குணமாக நோயாளிகளுக்கு என்ன தேவை?

மனம் தான் மனிதன், மனதின் வெளிப்பாடே வாழ்க்கை. எந்த நோய் கண்டவராக இருந்தாலும், இந்த நோய் நிச்சயமாக விரைவில் …

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top