துன்பம்

கேள்வி பதில்

வாழ்க்கை முழுவதும் போராட்டமாக இருப்பது ஏன்?

பலாபழத்தின் மேற்புறத்தில் அசிங்கமாகவும் அருவருப்பாகவும் இருந்தாலும் உள்ளே இனிப்பான சுவையான சுளை இருக்கும். பல…

இன்பம்

மனித வாழ்க்கையில் இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருவதேன்?

மனிதர்கள் இந்த மனித பிறவி எடுத்ததின் நோக்கமே வாழ்க்கை பாடத்தை படிக்கத்தான். இன்பமோ துன்பமோ எது ஒன்று தொடர்ச்ச…

ஆன்மீகம்

நல்லவர்களுக்கும் வாழ்வில் துன்பங்கள் உண்டாவது ஏன்?.

சிறு வயது முதலாக கனவிலும் யாருக்கும் கெடுதல் செய்யாதவர்கள். யாருக்கும் எந்த வகையிலும் தொந்தரவுகள் கொடுக்கா…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top