திருப்தி

திருப்தி

என்ன காரணத்தினால் மனிதர்களின் மனம் திருப்தி அடைவதில்லை

காலையில் உங்களுக்கு பசி உண்டாகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். உணவு உண்பதற்காக ஒரு உணவகத்திற்கு செல்கிறீர்கள். அ…

செல்வம்

எதனால் மனிதர்கள் எதிலும் திருப்தி அடைவதில்லை?

எவ்வளவு வசதிகள் நம்மிடம் இருந்தாலும் இல்லாததை மட்டுமே நம் மனம் நினைக்கின்றதே, தேடுகின்றதே ஏன்? என்னிடம் இருப்…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top