ஜாதி

ஆன்மீகம்

சில மக்கள் கோயிலுக்குள் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டது எதனால்?

வாசகரின் கேள்வி:   முற்காலத்தில் சில ஜாதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் கோயிலுக்குள் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டது எதனா…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top