குழந்தைகள்

ஆன்மீகம்

குழந்தைகளுக்கான பயிற்சியில் வழங்கப்பட தினசரி பிரார்த்தனை

குழந்தைகளுக்கான பயிற்சியில் வழங்கப்பட தினசரி பிரார்த்தனை. என் தாய்க்கு நன்றி என் தந்தைக்கு நன்றி என் குருவுக்…

குழந்தைகள்

குழந்தைகளுக்கு பரம்பரை நோய்கள் அண்டாமல் தடுக்க முடியுமா?

நிச்சயமாக குழந்தைகளுக்கு பரம்பரை நோய்கள் அண்டாமல் தடுக்க முடியும். கர்ப்பம் தரித்த பெண்கள் அவர்களின் உடலி…

குழந்தைகள்

உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வாழ்வதற்கு கற்றுக் கொடுங்கள்!

உங்கள் குழந்தைகள் இந்த உலகத்தில் சான்றோராக வாழ வேண்டுமா? இந்த வாழ்க்கையையும் உலகத்தையும் மனிதர்களையும் புர…

காய்ச்சல்

மருத்துவரிடம் ஊசி போட்ட பிறகு குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல் உருவாவது ஏன்?

மருத்துவரிடம் சென்று குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது ஊசி போட்டாலோ; அல்லது நோய் தடுப்பூசி போட்டாலோ, பல குழந்தைகளுக்கு…

இளைஞர்கள்

இளம் பருவத்தினர் தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகாமல் தடுப்பது எப்படி?

பெற்றோர்கள் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விசயம், எல்லாப் பிள்ளைகளும் மனதின் கேள்விகளுக்கு விடைகளைத…

குழந்தைகள்

பெண் பிள்ளைகளின் பருவம் அடையும் காலமும் உடல் உபாதைகளும்

இந்த காலத்தில் பெண் பிள்ளைகள் வெகு விரைவாக, 12 வயதிலெல்லாம் பூ பெய்து விடுகிறார்கள். சில பிள்ளைகள் 10 …

உப்புசம்

குழந்தைக்கு எதனால் வயிறு உப்புசம் உண்டாகிறது?

குழந்தையின் வயிறு உப்புசமாக இருந்தால், அந்த குழந்தைக்கு பசியில்லாமல் பால் கொடுக்கிறார்கள் என்று பொருளாகும். அ…

குழந்தைகள்

குழந்தைகளுக்கு பாக்கெட் பால் கொடுக்கலாமா?

பாக்கெட் பால் என்பது குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் கொடுக்கும் விஷம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகள் ம…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top