குமட்டல்

குமட்டல்

நோயாளிகளுக்கு குமட்டல் உணர்வு உண்டாவது ஏன்?

நோயாளிகளுக்கும், உடல் பலகீனமாக இருப்பவர்களுக்கும், குமட்டல் உணர்வு உண்டானால் உடலில் நோயை குணப்படுத்தும் வேலைக…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top