காய்ச்சல்

காய்ச்சல்

மருத்துவரிடம் ஊசி போட்ட பிறகு குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல் உருவாவது ஏன்?

மருத்துவரிடம் சென்று குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது ஊசி போட்டாலோ; அல்லது நோய் தடுப்பூசி போட்டாலோ, பல குழந்தைகளுக்கு…

காய்ச்சல்

டெங்கு காய்ச்சலுக்கு நிலவேம்பு கசாயம் குடிக்கலாமா?

டெங்கு காய்ச்சல் நூற்றுக்கணக்கான வருடங்களாக உலகில் உள்ள அனைத்து  நாடுகளும்,  அரசாங்கங்களும் கொசுகளுக்கு…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top