கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்
Showing posts with label காணொளிகள். Show all posts
Showing posts with label காணொளிகள். Show all posts

மெய்ப்பொருள் நண்பர்களின் கலந்துரையாடல் | Meipporul Friends Gathering and discussions 11/04/2020எங்கள் நட்பு வட்டாரத்தில் இணைய விரும்பும் நண்பர்கள் கீழே உள்ள Telegram/WhatsApp குழுக்களில் இணைந்து கொள்ளலாம்.

Follow Us@
----------
Telegram Group: https://t.me/Meipporul
Telegram Channel: https://t.me/MeiChannel
WhatsApp Group(s): https://bit.ly/meipporulWA

Facebook pages: 
----------

ஒரு நிமிட தியானம் காணொளிவிதிக்கு ஒரு முழுமையான விளக்கம்✔விதி என்பது என்ன?
✔விதி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
✔விதிக்கு ஒரு முழுமையான விளக்கம் 

மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன?✔ வாழ்க்கை என்றால் என்ன?
✔ ஏன் மனித பிறப்பு எடுத்திருக்கிறோம்?
✔ வாழ்க்கையில் உறவுகள் எதற்காக?
✔ வாழ்க்கையில் இன்பங்களும் துன்பங்களும் ஏன் மாறி மாறி வருகின்றன?