கழிவுகள்

உடல்

தண்ணீரை அதிகமாக அருந்தினால் உடலின் கழிவுகள் வெளியேறுமா?

மனித உடலின் அமைப்பு சாக்கடையைப் போன்றது அல்ல. வாயில் ஊற்றப்படும் தண்ணீர் சாக்கடை நீரைப்போன்று ஓடும் இடங்களில்…

இரசாயனம்

நோயாளிகளின் நோய்கள் முற்றுவதற்கு காரணம் என்ன?

மனிதர்களுக்கு உடலில் தொந்தரவுகள் உண்டாவதற்கு உடலில் சேரும் கழிவுகள் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றன. அவ்வாறு …

உடல்

உடலின் கழிவுகள் எவ்வாறு உடலைவிட்டு வெளியேறுகின்றன?

சுவாசிக்கும் காற்று முதல் உண்ணும் உணவு வரையில் பல வகைகளில் கழிவுகள் உடலில் சேருகின்றன. அவ்வாறு சேரும் கழிவுகள…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top