கர்ப்பம்

கர்ப்பம்

கர்ப்பமுற்ற தாய்மார்கள் அதிகமாக உணவை உட்கொள்ள வேண்டுமா?

கர்ப்பமுற்ற தாய்மார்கள் தினமும் உட்கொள்ளும் அளவுக்கும், பசியின் அளவுக்கும் உணவை உட்கொண்டால் போதுமானது. பசிய…

கர்ப்பம்

கருவில் வளரும் குழந்தை தெம்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர என்ன சாப்பிடலாம்?

கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆரோக்கியமாக வளர, அன்றாட உணவை பசி உண்டான பின்னர் பசியின் அளவுக்கு உட்கொண்டால் போதுமா…

ஆண்கள்

மனைவி கர்ப்பம் தரிக்காமல் இருக்க என்ன செய்யலாம்?

ஆணின் விந்து பெண்ணின் பிறப்புறுப்புக்குள் செல்வதுதான் கருத்தரிப்பதற்கு காரணம் என்பதை புரிந்துகொண்டு விந்து உள…

ஆண்கள்

மனைவி கர்ப்பம் தரிக்காமல் இருக்க ஆணுறையை பயன்படுத்தலாமா?

தேவையில்லை, விந்து பெண்ணின் பிறப்புறுப்புக்குள் செல்லாமல் இருந்தாலே கர்ப்பம் தரிக்காது. ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கு…

கர்ப்பம்

கர்ப்பமுற்ற பெண்களுக்கு சர்க்கரை அதிகரிப்பது ஏன்?

Glucose - சர்க்கரை என்பது உடலுக்குத் தேவையான அடிப்படை சத்தாகும். கர்ப்பமுற்ற பெண்களுக்கு உடலில் சத்துக்கள் கு…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top