எச்சில்

உணவு

உணவைக் காணும் வேளைகளில் வாயில் ஏன் எச்சில் சுரக்கிறது?

மனமானது, நீங்கள் காணும் உணவை உட்கொள்ளப் போகிறீர்கள் என்று எண்ணி உடலுக்கு கட்டளையிட, உடல் உணவை ஜீரணிக்கத் தேவை…

எச்சில்

குழந்தைகளுக்கு எதனால் வாயில் எச்சில் வழிகின்றன?

குழந்தைக்கு வாயில் எச்சில் வழிகிறதென்றால், அந்த குழந்தையின் உடலில் உணவை ஜீரணிக்கும் தன்மை குறைவாக இருக்கிறது …

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top