உறுப்புகள்

ஆரோக்கிய காணொளிகள்

உடல் உறுப்புகளை நீக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அனைத்து உறுப்புகளையும் குணப்படுத்த முடியும்

ஒன்றை எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் உடலின் உறுப்புகளை வெட்டுவதோ அவற்றை நீக்குவதோ எந்த நோய்க்கும் தீர்வாக…

உணர்ச்சிகள்

மனதில் தேங்கும் உணர்ச்சிகளுக்கு தொடர்புடைய உடலின் உள் உறுப்புகள் எவை?

உணர்ச்சிகளும் அவை பாதிக்கும் உறுப்புகள் ஆணவம், கர்வம், திமிர், தற்பெருமை போன்ற உணர்ச்சிகள் மனதில் வெகுநாட…

உறுப்புகள்

கோமா நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு நாம் பேசுவது விளங்குமா?

கோமா நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு, உடலின் வெளியுறுப்புக்கள் இயங்காதே ஒழிய, உடலின் உள்ளுறுப்புக்கள் அனைத்தும் வ…

உறுப்புகள்

குறிப்பிட்ட உடல் உறுப்புகள் பழுதடைவது எதனால்?

கழிவுகளும் இரசாயனங்களும் இரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து சென்று அதிகமாக எந்த உறுப்பில் செருகிறதோ, அந்த உறுப்பு பழுதடை…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top