உறக்கம்

உறக்கம்

சிறுவர்கள் எத்தனை மணிக்கு படுக்கைக்கு செல்ல வேண்டும்?

சிறுவர்களுக்கு உறக்கமும் ஓய்வும் அவர்களின் உடல் மற்றும் மனதின் வளர்ச்சிக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் மிகவும் …

உறக்கம்

இரவு உறக்கம் போதுமானதாக இல்லை என்பதை எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்வது?

இரவு உறக்கம் உடலுக்கு போதவில்லை என்றாலோ, இரவு உறக்கம் திருப்தியாக இல்லை என்றாலோ காலையில் எழுந்திருக்கும் போது…

உறக்கம்

இரவில் உறங்குவதும் பகலில் உறங்குவதும் சமமாகுமா?

இரவு உறக்கமும் பகல் உறக்கமும் நிச்சயமாக ஒன்றாகாது. இரவில் உறங்கும் போது மட்டுமே உடலால் முழுமையாக கழிவுகளை வெ…

உறக்கம்

இரவில் உறங்கும் போது உடலுக்குள் என்ன நடக்கின்றன?

இரவில் உறங்கும் போது பகல் முழுவதும் உடல் செலவழித்த சக்திகளை உடல் மீண்டும் உற்பத்தி செய்துகொள்கிறது. வயிற்றில்…

ஆரோக்கியம்

சிறுவர்கள் இரவில் விழித்திருந்து படிக்கலாமா?

இரவில் உறங்கும் போது மட்டுமே உடலில் நடக்கக்கூடிய, நோய்களைக் குணப்படுத்தும் வேலையும், கழிவுகளை வெளியேற்றும் வ…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top