உப்புசம்

உப்புசம்

குழந்தைக்கு எதனால் வயிறு உப்புசம் உண்டாகிறது?

குழந்தையின் வயிறு உப்புசமாக இருந்தால், அந்த குழந்தைக்கு பசியில்லாமல் பால் கொடுக்கிறார்கள் என்று பொருளாகும். அ…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top