இறைவன்

இறைவன்

எதனால் இத்தனை மாதங்கள், நம்பிக்கைகள், பிரிவுகள் உருவாகின?

இறைவன் என்பவர் ஒரே சக்தியாக இருந்தால், மனிதர்களுக்கிடையில் எதனால் இத்தனை மாதங்கள், நம்பிக்கைகள், பிரிவுகள் உர…

இறைவன்

இறைவன் ஒருவனே என்றால் எதற்காக இத்தனை மதங்கள் இத்தனை தெய்வங்கள்? இத்தனை பிரிவுகள்?

நாகரீகமடைந்த மனித இனங்கள், அதாவது ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என்று சிந்திக்கக்கூடிய மனித இனங்கள் உருவாகி பல்லாயிரம்…

ஆன்மீகம்

மனிதர்களுக்கு தடைகளும் தடங்கல்களும் உண்டாவது எதனால்?

திருவிழாவிற்கு குழந்தையை அழைத்துச் செல்லும்போது, தகப்பன் குழந்தையின் கையை இறுகப் பற்றிக்கொள்வான். குழந்தை அ…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top