ஆண்கள்

ஆண்கள்

மனைவி கர்ப்பம் தரிக்காமல் இருக்க என்ன செய்யலாம்?

ஆணின் விந்து பெண்ணின் பிறப்புறுப்புக்குள் செல்வதுதான் கருத்தரிப்பதற்கு காரணம் என்பதை புரிந்துகொண்டு விந்து உள…

ஆண்கள்

மனைவி கர்ப்பம் தரிக்காமல் இருக்க ஆணுறையை பயன்படுத்தலாமா?

தேவையில்லை, விந்து பெண்ணின் பிறப்புறுப்புக்குள் செல்லாமல் இருந்தாலே கர்ப்பம் தரிக்காது. ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கு…

ஆண்கள்

மனைவியை திருப்திப்படுத்த கணவனுக்கு தேவையான ஆணுறுப்பின் அளவு என்ன?

மனைவியை திருப்திபடுத்த கணவனுக்கு குறைந்தது (3 inch) 3 அங்குல அளவு ஆணுறுப்பு இருந்தால் போதுமானது. அதாவது ஒரு ஆ…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top