தினசரி வாழ்க்கையில் ரெய்கி

 

உணராவிட்டாலும் தினசரி வாழ்க்கையில் மனிதர்கள் ரெய்கியை பயன்படுத்திக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். யாருக்காவது தலைவலி, வயிற்று வலி, கால் வலி, மூட்டு வலி, போன்றவை உருவானால் தன்னை அறியாமலேயே தன் கரங்களால் வலிக்கும் இடத்தை தேய்த்து கொடுக்கிறார், அவரின் வலியும் குறையத் தொடங்குகிறது.

ஒரு குழந்தை காரணம் இல்லாமல் அழுது கொண்டிருந்தால், அதன் தாய் அந்தக் குழந்தையை தன் கரங்களால் வருடிவிடுகிறார், தடவிக் கொடுக்கிறார். சற்றுநேரத்தில் அந்தக் குழந்தையும் அழுகையை நிறுத்திவிடுகிறது. விலங்குகளுக்கு காயங்கள் உண்டானால், விலங்குகள் காயம் கண்ட இடத்தை நக்கிக் கொண்டிருக்கும், அதன் காயங்களும் விரைவில் குணமாகும்.

நம் அன்புக்குரிய ஒருவர் நோய்வாய்ப்பட்டாலோ, ஏதாவது பிரச்சனையில் சிக்கியிருந்தாலோ, அல்லது கவலையில் மூழ்கி இருந்தாலோ, நாம் அவரின் கைகளைப் பற்றி ஆறுதல் கூறுகிறோம் அல்லது அவரை கட்டியணைத்து ஆறுதலாக சில வார்த்தைகளை கூறுகிறோம். 

அவ்வாறான சூழ்நிலைகளில், உண்மையில் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால், வார்த்தைகளின் மூலமாகவும், ஓசையின் மூலமாகவும், நமது ஆற்றல்களை அவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்கிறோம். ரெய்கி ஆற்றல் குறைவாக இருப்பதனால் தான் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் நோய்களும் தொந்தரவுகளும் உருவாகின்றன. நம் மூலமாக அவர்களுக்கு கிடைத்த ஆற்றல், அவற்றிலிருந்து வெளிவர அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.

To Top