ரெய்கி எனும் அற்புத கலை

 

ரெய்கி எனும் இந்த அற்புத கலை, உடல் மற்றும் மனதின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கவும், ஆரோக்கியம் குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு ஆரோக்கியம் திரும்பவும், மனம் நிம்மதி பெறவும், ஆராவிலும் (Aura), உடலின் சக்கரங்களிலும் (Chakra) படிந்திருக்கும் தேவையற்ற அலைகளை தூய்மைப்படுத்தவும், சக்ராக்களுக்கு சக்தியளிக்கவும், உடலின் ஆற்றலை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. குடும்ப உறவுகள் மற்றும் பொருளாதார நிலைகளை மேம்படுத்தவும் உறுதுணையாக இருக்கிறது. 

இந்தக் கலையிலிருந்து முழுமையான பயனைப் பெற விரும்புபவர்கள், முறையாகப் பயிற்சி பெற்ற ஒரு ரெய்கி மாஸ்டரிடமிருந்து தீட்சை பெற்ற பிறகு, இந்த பயிற்சிகளைத் தொடர்ந்து செய்வது சிறப்பாகும். இந்த இணையதளத்தில் உள்ள கட்டுரைகளை மீண்டும் மீண்டும் வாசித்து அவற்றிலுள்ள கருத்துக்களை புரிந்துக் கொள்ளுங்கள். ரெய்கி தொடர்பான மற்ற அறிவுகளையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த இணையதளத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் பயிற்சிகளைத் தொடர்ந்து செய்துவாருங்கள். உடலிலும், மனதிலும், வாழ்க்கையிலும் ஏற்படும் மாற்றங்களை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வாருங்கள். இந்த கவனிப்பும், மன ஓர்மையும், உங்கள் வாழ்க்கையை மேலும் மேன்மையடையச் செய்யும். 

சந்தோசம் 
ராஜா முகமது காசிம்

To Top