எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பிரபஞ்ச ஆற்றல்

 

பிரபஞ்ச ஆற்றல் என்பது ஏதோ ஒரு அதிசயமான, ஆச்சரியமான, நமக்குத் தொடர்பில்லாத ஆற்றலோ சக்தியோ அல்ல. நீங்களும், நானும், மற்ற உயிரினங்களும், நம் கண்களால் காணும் அனைத்து விசயங்களும், பிரபஞ்ச ஆற்றலிலிருந்து உருவானவைதான். அனைத்து படைப்புகளும், உயிரினங்களும், பிரபஞ்ச ஆற்றலின் பரிமாணமாகவும் வடிவமாகவும் இருக்கின்றன. பிரபஞ்ச ஆற்றலானது, தான் இயங்கும் இடத்துக்கும் தன்மைக்கும் ஏற்றவாறு உருவமும், செயலும், ஆற்றலும் அமையப்பெறுகிறது.

இந்தக் கட்டுரையை எழுதும் நானும், இதை வாசிக்கும் நீங்களும், நீங்கள் வாசிக்க பயன்படுத்தும் கணினியும், கையடக்க தொலைபேசியும், பிரபஞ்ச ஆற்றலின் மாறுபட்ட உருவங்கள்தான். ஞானவள்ளல் பரஞ்சோதி மகான் அழகான ஒரு தத்துவத்தைக் குறிப்பிடுவார். “இந்தப் பிரபஞ்சம் தோன்றுவதற்கு முன்பாக இறைவனையன்றி எதுவுமே இல்லாதிருந்ததால், ஏதோ ஒன்றை எடுத்து இறைவன் அனைத்தையும் படைத்திருக்கிறான் என்பதல்ல. இறைவன் தன் சுயத்திலிருந்து அனைத்தையும் படைத்திருக்கிறான். நாம் காணும் அனைத்தும் இறைவனின் மாறுபட்ட உருவங்களாக இருக்கின்றன” என்பார்.

அதைப் போலவே இந்த பூமியில் எந்த படைப்பு உருவானாலும், அந்த படைப்பின் அடிப்படை, பிரபஞ்ச ஆற்றலாக இருப்பதினால் நாம் காணும் அனைத்தும் பிரபஞ்ச ஆற்றலின் மறு உருவமாகவே இருக்கின்றன. எளிமையாகச் சொல்வதானால் கண்ணுக்குத் தெரியாத ஆற்றல் கண்களால் காணக்கூடிய மனிதனாகவும், விலங்குகளாகவும், தாவரங்களாகவும், கருவிகளாகவும் பரிமாணம் அடைந்திருக்கிறது. 

மனிதர்களின் கைகளில் டார்ச் லைட் அடித்தால் அதன் வெளிச்சம் கையின் மறுபக்கம் தெரியும். இதற்குக் காரணம் மனிதன் திடமான அமைப்பைக் கொண்ட உருவமல்ல. பல கோடி நுண்ணிய செல்களின் தொகுப்புதான் மனிதன். செல்கள் உருவாக அடிப்படை ஆதாரமாக இருந்தது பிரபஞ்ச ஆற்றல். அந்த ஆற்றலைப் பற்றியும், அதைப் பயன்படுத்தும் வழிமுறைகளைப் பற்றியும், அதனால் அடையக்கூடிய நன்மைகளைப் பற்றியும் புரிந்து மற்றும் உணர்ந்துக் கொள்வதுதான் ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சியாகும்.

ராஜா முகமது காசிம்

To Top