உடலே மருத்துவர் | Udale Maruthuvar


Health Meeting - ஆரோக்கிய கருத்தரங்கு
தலைப்பு: உடலே மருத்துவர்
Title: Udale Maruthuvar

உடலே மருத்துவர் எனும் நோய் நொடிகள் எதுவுமின்றி எந்நாளும் ஆரோக்கியமாக வாழ வழிகாட்டும் கருத்தரங்கு.
The speech guides to living healthy forever. Without any diseases.

Speaker: Acuhealer Bose K Mohamed Meera
▪️ Director Cumbum Academy of Acupuncture
▪️ President Acupuncture Healer Federation of India

For class and meeting information please visit:
Official Website: https://holisticrays.com

WhatsApp / Telegram / Social Groups:

Facebook pages: 

Subscribe to our YouTube channels
To Top