குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள்

 

உடலின் தொந்தரவுகளை எந்தவிதமான பக்கவிளைவுகளும் இல்லாமல் குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள் 

ஆற்றல் - காந்தவியல் - மின்சாரம்
நெருப்பு - வெப்பம் - சூரிய வெப்பம் - தொடு சிகிச்சைமுறை
நிலம் - உடல் - கழிவு நீக்கம்
காற்று - வாசனை - அரோமாதெரபி
நீர் - திரவங்கள் - இயற்கை வேதியியல்
ஒலி - மந்திரங்கள் - பிரார்த்தனைகள்
ஒளி - சூரிய ஒளி - நிலா ஒளி - விளக்கு
அலைகள் - அதிர்வுகள் - தூர சிகிச்சைமுறை
செல்கள் - உணவு - ஆற்றல் - மூலிகை மருந்துகள்
தசைகள் - மசாஜ் - அழுத்தம்


Types of healing
Energy - Magnetism - Electricity
Fire - Heat - Sun heat - Touch healing
Earth - Body - Cleaning
Air - Smell - Aromatherapy
Water - Liquids - Biochemical
Sound - Mantras - Prayers
Light - Sunlight - Moonlight - Lamp
Waves - Vibrations - Distance healing
Cells - Food - Energy - Herbal Medicines
Muscles - Massage - Pressure

To Top