தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்


1. எளிதில் ஜீரணிக்க முடியாத உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

2. உட்கொண்டதும் அசதி அல்லது சோர்வை உண்டாக்கக்கூடிய உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

3. பதப்படுத்திய உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

4. மாமிசம் மற்றும் அசைவ உணவுகளை குறைவாக உட்கொள்ள வேண்டும்.

5. பாக்கெட் பாலை முற்றாகத் தவிர்க்க வேண்டும்.

6. அதிகமான இனிப்பு, புளிப்பு மற்றும் காரம் நிறைந்த உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

7. தூய வெண்மை நிறத்தில் இருக்கும் உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

To Top