பாவ புண்ணிய கணக்குகள்

 


பாவ புண்ணிய கணக்குகள் உள்ளனவா என்று கேட்டால், உள்ளன. சுவர்க்கம் நரகம் உள்ளனவா என்று கேட்டால், உள்ளன. செய்த பாவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்ய முடியுமா என்று கேட்டால். செய்த பாவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பரிகாரம் தான் உள்ளது மனம் திருந்தி, மனதார வருந்தி, பாவம் செய்தவர்களிடமும், துரோகம் செய்தவர்களிடமும், இறைவனிடமும் மன்னிப்பு கேட்பது மட்டுமே. 

ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டால் அல்லது ஒரு கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டால் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும், எளிதாக சொர்க்கம் செல்லலாம் என்பதெல்லாம் அரசியல் கூட்டத்திற்கு ஆள் சேர்க்க கொடுக்கப்படும் சாராயமும் பிரியாணி பொட்டலமும் போன்றதுதான். மதத்துக்கு ஆள் சேர்க்க தூண்டப்படும் ஆசைகள்.

யார் எந்த மதத்தை வேண்டுமானாலும் பின்பற்றுங்கள் அது உங்கள் உரிமை ஆனால் ஒன்றை மட்டும் தெளிவாக மனதில் நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் மதமே சம்மதித்தாலும் இயற்கைக்கு மாறாக, மற்றும் மற்ற உயிர்களுக்கு தீங்கை விளைவிக்கும் வகையில் எதையுமே செய்யாதீர்கள்.

ஒரு மனிதன் 10 நன்மைகள் செய்து 5 தீமைகளை செய்தான் என்றால், அவன் 10 நன்மைக்கான பலனை அனுபவித்து 5 தீமைக்கான பலனையும் அனுபவிப்பானே ஒழிய 10 நன்மைகளில் இருந்து 5 பாவங்களை கழித்துக்கொண்டு, மீதம் இருக்கும் 5 நன்மைக்கான பலன்களை மட்டும் அனுபவிப்பது இல்லை. 

ஒரு மனிதன் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அதற்குரிய பலன் நிச்சயமாக கிடைக்கும். அது யாராக இருந்தாலும் எந்த மதத்தை சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரியே. இறைவன் பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை. சில மதங்களில் பாவ மன்னிப்பு வழங்குவதற்கும், சில மதங்களை பின்பற்றினால், முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்றும் கூறுவதன் நோக்கம் மனிதர்கள் திருந்தி வாழ வேண்டும் என்பதுதான். 

மனிதர்கள் தவறுகள் செய்யும் இயல்புடையவர்கள்; இதுவரையில் செய்த பாவங்கள் போதும் இனிமேல் திருந்தி வாழ அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் என்ற நோக்கத்தில் தான் பாவ மன்னிப்பு என்ற கோட்பாடு உருவாக்கப்பட்டது. உண்மையில் யாரும் எந்த தப்பிலிருந்தும் தப்பிக்க முடியாது. தண்டனை நிச்சயமாக கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் உருவாகாமல் இருக்க வேண்டுமா? பாவம் செய்யாமல் இருங்கள்.

பாவத்துக்கும் சாபத்துக்கும் விமோச்சனம் தருகிறேன் பரிகாரம் செய்யலாம் என்பதெல்லாம் சுத்த அபத்தமே. பாவங்களுக்கு ஒரே பரிகாரம் திருந்தி வாழ்தல் மட்டுமே. திருந்தி வாழ்ந்து புதிய பாவங்கள் செய்யாமல் இருந்தால் தண்டனை குறையலாம் மற்றபடி தண்டனையை தவிர்க்க முடியாது.


To Top