நோயாளிகளின் கால்கள் என்ன காரணத்தால் வீக்கமடைகின்றன?

 

நோயாளிகளுக்கும், அதிகமாக மருந்து மாத்திரைகளை உட்கொள்பவர்களுக்கும், அதிகமாக சத்து மாத்திரைகளை உட்கொள்பவர்களுக்கும், இரசாயனங்கள் கலந்த உணவுகளை அதிகமாக உட்கொள்பவர்களுக்கும், சிறுநீரகங்கள் பலகீனமடைகின்றன. 

சிறுநீரகங்கள் பலகீனமடைவதனால் சிறுநீரும் உடலுக்குத் தேவையில்லாத நீர்களும் முறையாக உடலைவிட்டு வெளியேற முடியாமல் உடலிலேயே தேங்குகின்றன.

உடலில் தேங்கும் நீர்கள், அதிக நேரம் கால்களைத் தொங்கவிடும் வேளைகளில் கால்களுக்கு இறங்கி கால்கள் வீக்கமடைகின்றன. மாத்திரைகளையும் இரசாயன பயன்பாட்டையும் நிறுத்தி வாழ்க்கை முறைகளை மாற்றினால் கால்களின் வீக்கம் குணமாகும்.

To Top