காய்ச்சல், நெஞ்சுச் சளி, இருமல், மூச்சுத் திணறல், உடலின் வலி, அசதி, சோர்வை போக்கிடும் மூலிகை சூப்
காய்ச்சல், நெஞ்சுச் சளி, இருமல், மூச்சுத் திணறல்,  உடலின் வலி, அசதி, மற்றும் சோர்வை போக்கிடும்; நான்கு நபர்களுக்கு தேவையான மூலிகை சூப் செய்முறை 

Contact Details
V.Gowri, Salem
Cell: 9345089064.
gowriakshayaa21@gmail.com

To Top