இந்த கோவிட்-19 பண்டமி காலகட்டத்தில் பயமும் பதட்டமும் தேவையில்லை

இந்த கோவிட்-19  பண்டமி காலகட்டத்தில் பயமும் பதட்டமும் தேவையில்லை, தைரியமாக இருங்கள். இந்த கோவிட்-19  பண்டமி காலகட்டத்தில் அதிகமான தற்கொலைகள் நடப்பது ஏன்? 


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.