கொரோனாவையும் கிருமிகளையும் கண்டு அச்சப்பட தேவையில்லை

உலகம் முழுவதும் கொரோனா உண்டாக்கிய பீதி. கொரோனாவையும் கிருமிகளையும் கண்டு அச்சப்பட தேவையில்லை.  உண்மைகளை உணர்ந்துகொள்ளுங்கள்.


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.