பார்த்துக்கொண்டே நிற்கிறேன்

 
மழைநீர் வழிந்தோடும் 
வறண்ட பூமியாய்
செய்வதறியாது 

பார்த்துக்கொண்டே 
நிற்கிறேன்
நீ கடந்து 
செல்கையில்

உன் பாதம் பட்டதால்
பூத்துக்குலுங்கும்
வாய்ப்புண்டு
நிலத்துக்கு

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.