உன் ஓரக்கண் புன்னகை

 

மௌனத்தில் புன்னகைக்க
ஓரக்கண்ணாலே - நீ சிரிக்க
சிதறுதடி என்மனது
வான்பிளந்த மழைத்துளியாய்

என் நிலவை வர்ணிக்க
என் மனதை நான் திறக்க
கிடைத்திட்ட வாய்ப்பெனவே
தவறாமல் பயன்படுத்த
தமிழாலே அலங்கரித்தேன்
என் மனதை நான் திறந்தேன்

உன்னைப்போல் ஊமையல்ல
உன் வளையலும் கொலுசும் 
என்னிடம் பேசுகின்றன - நீ
கடந்து செல்கையில் 

உன் கண்களைப் போல்
உன் புன்னகையைப் போல்
இரட்டை அர்த்தங்களில் 

முகம் மலர்ந்து
நீ பார்க்கும் - ஒரு 
பார்வை சொல்லுதடி

உன் மனதில்
ஒரு மூலையில் - எனக்கும்
ஒரு இடமுண்டு என்பதை

To Top