மனம் எனும் அட்சய பாத்திரம்

அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும் கதையில் வருவதைப் போன்று நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் உங்களுக்கு கொடுக்கக் கூடிய ஒரு பூதம் உங்களுடனே இருந்தால் எப்படி இருக்கும்?

புராணக் கதைகளில் வருவதைப்போன்று உங்களின் தேவைகளை உடனுக்குடன் பூர்த்தி செய்யும் ஒரு அட்சய பாத்திரம் உங்களுக்குக் கிடைத்தால் எப்படி இருக்கும்?

தான் கேட்பதையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அலாவுதீன் பூதம் அல்லது தனது தேவைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு அட்சய பாத்திரம் தன்னிடம் இருக்கின்றது என்பதை பெரும்பாலான மனிதர்கள் உணர்வதே இல்லை.


மனதின் இயல்புகளை அல்லது மனதின் குணாதிசயங்களை விளக்கக்கூடிய பல புராணக் கதைகள் உள்ளன. எழுத்து வடிவங்கள் தோன்றாத காலம் தொட்டு பல இரகசியங்களை, பல அபூர்வ தகவல்களை கதை வடிவில் சொல்லிவைத்தார்கள் நம் முன்னோர்கள். இன்று வரையில் அந்த கதைகள் கதைகளாக மட்டுமே நீடித்து நிற்கின்றன. அந்த கதைகளில் கூறப்படும் உயரிய கருத்துக்களையும் தத்துவங்களையும் புரிந்துகொள்ள பெரும்பாலும் யாரும் முயற்சி செய்வதில்லை.

புராணக் கதைகளில் வரும் அனுமார், பீமன், அட்சய பாத்திரம், எண்ணியதை எண்ணியவாறு கொடுக்கும் அதிசய மரம், வேதாளம், பூதம் போன்றவை மனதின் ஆற்றலையும் அதை பயன்படுத்த வேண்டிய வழிமுறைகளையும் விளக்கும் தத்துவங்களாகும்.

மேலே கூறப்பட்ட கதாபாத்திரங்களின் இயல்புகளையும் குணாதிசயங்களையும் ஆராய்ந்து சிந்தித்தால் மனதின் இயல்பு புரியும். மனதை எவ்வாறு சிறப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதும் புரியும்.


மனதின் ஆற்றல் 

அட்சய பாத்திரத்தின் இயல்பு குணமாவது, அட்சய பாத்திரத்தின் உள்ளே சிறிய அளவில் இடப்படும் உணவு அல்லது பொருள் அட்சய பாத்திரத்தின் ஆற்றலால் பன்மடங்காக பல்கிப் பெருகி வெளிவரும்.

நல்லதோ, தீயதோ தனக்குள் எது இடப்பட்டாலும் அதை பல்கிப் பெருக்கும், இது அட்சய பாத்திரத்தின் இயல்பு குணம். இதே குனாதிசியம் கொண்டதுதான் மனிதனின் மனம். மனமானது தனக்கு உள்ளே பதியப்படும் சிறிய அளவிலான பதிவும் அனுபவமும் பல்கிப் பெருகி சிந்தனையாக, குணமாக, செயலாக வெளிப்படுத்தும்.

ஐம்பொறிகளின் அனுபவங்களால் உண்டாகும் மன பதிவுகள் சிறிது கால ஓட்டத்தில் பல்கிப் பெருகி அந்த பதிவுகளின் விளைவுகளை வெளிப்படுத்தும். கண்களால் காணப்படுவையும், செவிகளால் கேட்கப்படுபவையும், நாசியால் உணரப் படுபவையும், நாவால் சுவைக்கப்படுபவையும், உணர்ச்சிகளால் உணரப்படுபவையும், மனதில் பதிவாகி பின் இயல்பாக, குணமாக, எண்ணமாக, வார்த்தைகளாக, செயல்களாக வெளிப்படும்.


மனமென்ற அட்சய பாத்திரம் உங்களுக்கு எதை வெளிப்படுத்தப் போகிறது உங்களின் முயற்சிகளுக்கும் உங்களின் உழைப்புக்கும் என்ன ஒத்துழைப்பை தரப் போகிறது என்பது உங்களின் மனதுக்குள் நீங்கள் எவற்றை சேமித்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தே அமையும்.

மனம் எனும் அட்சய பாத்திரத்தின் உள்ளே சிறு வயது முதலாக எவற்றைச் சேமித்து வந்தீர்கள் என்பதை பொறுத்துத்தான் அந்த பாத்திரத்தின் உதவியும், ஒத்துழைப்பும், அதன் வெளிப்பாடும் இருக்கும்.


இன்று உங்களின் வாழ்க்கையாக இருப்பது இளமைக் காலம் முதலாக நீங்கள் மனம் எனும் அட்சய பாத்திரத்தின் உள்ளே இட்டவைகளின் வெளிப்பாடுகள். இன்று என்ன பார்க்கிறீர்கள், கேட்கிறீர்கள், வாசிக்கிறீர்கள், சிந்திக்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள், என்பதை பொறுத்துத்தான் நாளைய வாழ்க்கை அமையும்.

மனம் எனும் அட்சய பாத்திரத்தின் சுயமாக எந்த முடிவையும் எடுப்பதில்லை, சுயமாக எந்த விளைவையும் வெளிப்படுத்துவதில்லை நீங்கள் எவற்றை உள்ளே சேர்க்கிறீர்களோ, அவை பல்கிப் பெருகி பலமடங்காக ஒருநாள் வெளிப்படும்.


To Top