மக்கள் வீட்டிலேயே இருப்பதினால் எவ்வாறு கொரோனா வைரஸ் தொற்று குறையும்?


இடங்களிலும் பொருட்களிலும் கொரோனா வைரஸின் வாழும் காலம் அதிகபட்சம் 14 நாட்கள் என்று நம்பப்படுகிறது. மனிதர்களின் உடலிலும் அதிகபட்சம் 14 நாட்களுக்கு தான் கொரோனா வைரஸ் வாழும், அதற்குள் அது அந்த நபருக்கு எதாவது உடல் தொந்தரவுகளை உருவாக்கித் தனது இருப்பை காட்டி கொடுத்துவிடும்.

அதனால், 14 நாட்கள் பொது மக்கள் விலகியிருந்தால் புதிய நோயாளிகள் உருவாக மாட்டார்கள். ஏற்கனவே கிருமி தோற்று இருந்தவர்களும் தனக்கு உடலில் தொந்தரவு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

To Top