நோயாளிகளுக்குக் குமட்டல் உண்டாவது ஏன்?

நோயாளிகளுக்கும் உடல் பலகீனமாக இருப்பவர்களுக்கும் குமட்டல் உணர்வு உண்டானால் உடலில் நோயைக் குணப்படுத்தும் வேலைகள் நடக்கின்றன, அல்லது உணவை ஜீரணிக்கும் தன்மையில் உடல் இல்லை என்று அர்த்தம்.

இதைப் புரிந்துக் கொண்டு உணவு உட்கொள்வதை உடனே நிறுத்த வேண்டும். நோயாளிகளுக்கு வற்புறுத்தி உணவு கொடுக்கக் கூடாது.

No comments:

Post a Comment