மலேசியா மற்றும் இலங்கையில் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்புIf you are interested to join our next Holistic Reiki Class, please fill this form. We will update when organised. http://www.holisticrays.com / or Join our Telegram Group: http://t.me/meipporul

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.