இரவு உறக்கம் போதுமானதாக இல்லை என்பதை எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்வது?

இரவு உறக்கம் உடலுக்கு போதவில்லை என்றாலோ, இரவு உறக்கம் திருப்தியாக இல்லை என்றாலோ காலையில் எழுந்திருக்கும் போது, சோர்வு உண்டாகும், மனம் ஒத்துழைக்காது, லேசான தலைச் சுற்றல், உடல் வலிகள் இருக்கும்.

காலையில் மலம் கழிக்க கடினமாக இருக்கும், முழுமையாக வெளியேறாது.To Top