அனைவரும் கொரோனா வைரஸ் அச்சத்தில் இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

மலேசியா, சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா, ஜெர்மன், போன்ற நாடுகள் தன் மக்களுக்கு அவசர கால நிதிகளையும் சலுகைகளையும் வாரி வழங்குகின்றன. சில நாடுகளில் இராமன் ஆண்டாலும் இராவணன் ஆண்டாலும் பொது மக்களுக்கு எந்த மாற்றங்களும் நடக்க போவதில்லை.

கேடுகெட்ட அரசாங்கங்களும் அரசியல் வாதிகளும் தன் மக்களுக்கு ஒன்றும் செய்யமாட்டார்கள் என்பதை நினைவில் கொண்டு, உங்களை நீங்கள் தான் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில் உங்களுக்குக் கீழே உள்ளவர்களையும் நினைவில் கொண்டு அவர்களின் பசியைப் போக்க உதவுங்கள்.

To Top