கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் அறிகுறிகள் என்ன?

கொரோனா வைரஸ் இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் காய்ச்சல், இருமல், மூச்சுத்திணறல். இவை மூன்றும் இருந்தாலே கொரோனா வைரஸ் தொற்றிவிட்டது என்று அர்த்தமில்லை. காய்ச்சல், இருமல், மூச்சுத்திணறல் இவை மூன்றும் காலம் காலமாக மனிதர்களுக்கு வந்து போகும் தொந்தரவுகள் தான்.
To Top