கொரோனா வைரஸை பாரம்பரிய மருத்துவங்களில் குணப்படுத்த முடியுமா?

எந்த நோயும், எந்த கிருமியும் இந்த மருத்துவத்தில் தான் நான் குணமாகுவேன் என்று சொல்வதில்லை. நெடுநாள் நம்பிக்கை மற்றும் பழக்கத்தின் காரணங்களாலும், அரசியலின் காரணங்களாலும், பொருளாதார காரணங்களாலும் சில மருத்துவங்கள் போற்றப்படுகின்றன சில மருத்துவங்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.

காய்ச்சல், இருமல், மூச்சுத் திணறலுக்கான தீர்வும், கிருமி நாசினிகளும் எல்லா பாரம்பரிய மருத்துவங்களிலும் இருக்கின்றன. எந்த மருத்துவம் என்பது முக்கியமல்ல நோய்கள் குணமாக வேண்டும் அவ்வளவுதான்.

சீனாவில் 90% கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகளுக்கு பாரம்பரிய மருந்துகளைத் தான் கொடுத்திருக்கிறார்கள், அதில் நல்ல வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறார்கள். பாரம்பரிய மருத்துவங்களில் இல்லாத மருந்துகள் வேறு எங்கும் நிச்சயமாக இருக்காது தேடுங்கள் கிடைக்கும்.

To Top