எதற்காக நடமாட்ட கட்டுப்பாடு விதித்தார்கள்?

கொரோனா வைரஸ் ஒரு மனிதனிடமிருந்து அடுத்த மனிதனுக்குத் தொற்றும் அன்று அஞ்சப்படுவதால் மக்கள் ஒன்றாகக் கூடுவதை உலகம் முழுவதும் தடைவிதித்தார்கள். பத்து பேர் ஒன்றாக இடத்தில் ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருந்து அவர் தும்மினால் மீதமிருக்கும் 9 நபர்களுக்கும் அந்த கிருமி பரவும் அபாயம் உள்ளதல்லவா?

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.