கொரோனா வைரஸ் எவ்வாறு உயிரைக் கொல்கிறது?

கொரோனா வைரஸ் உயிரைக் கொல்லும் அளவுக்கு ஆபத்தான கிருமியோ நோயோ அல்ல. மற்ற கடுமையான நோய்கள் உள்ளவர்களும், உடலும் மனமும் பலவீனமாக உள்ளவர்களும் மட்டுமே மரணிக்கிறார்கள். மேலும் ஒரு சிலர் மருந்துகளின் வீரியம் தாங்காமலும், பக்கவிளைவுகளாலும் மரணிக்கக் கூடும். கொரோனா வைரஸ் தொற்றி உயிரிழந்தவர்களைக் கணக்கிட்டால் புரியும்.

To Top