கொரோனா வைரஸ் தொற்றில் என்ன அரசியல் உள்ளது?

உலக சுகாதார நிறுவனங்களும், மருந்து நிறுவனங்களும், பணக்கார நாடுகளும், பணக்கார நிறுவனங்களும் ஏழை நாடுகளுக்கு கடன் கொடுத்து வட்டி வசூலிப்பார்கள். ஏழை நாடுகள் கடன் சுமைகளினால் மேலும் ஏழையாகும். அதே நேரத்தில் கடன் வாங்கிய நாடுகளை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொண்டு கடன் கொடுத்த நிறுவனங்களும் நாடுகளும் ஆட்டிப் படைப்பார்கள். புதிய சட்டங்களையும், மருந்துகளையும், தடுப்பூசிகளையும், வியாபாரங்களை, நிறுவனங்களையும், கடன் பெற்ற நாடுகளில் அறிமுகம் செய்வார்கள்.

கடன் வாங்கும் அரசியல்வாதிகளும் இப்போது நம் துயரம் தீர்ந்தால் போதும் என்றோ, ஊழல் செய்ய இதுதான் நல்ல வாய்ப்பு என்றோ எண்ணி தூர நோக்கோடு சிந்திக்காமல் அவர்களின் வலையில் சிக்கிக் கொள்வார்கள்.

To Top