இந்த வாழ்க்கை அனுதினமும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது

இந்த வாழ்க்கை அனுதினமும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது
மனிதர்களுக்கு வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும், நிம்மதியாகவும், வசதியாகவும், வாழ்வதற்கும் முதல் தடையாக இருப்பது அவர்களின் மனதில் பதிந்துவிட்ட முன்முடிவுகளே. பெற்றோர்களின் சில நடவடிக்கைகளை வைத்து என் பெற்றோர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் என்று பிள்ளைகளின் மனதில் ஒரு பதிவு உருவாகிறது. பிள்ளைகளின் சில செயல்களை வைத்து என் பிள்ளைகள் இவ்வாறானவர்கள் என்று பெற்றோர்களின் மனதில் ஒரு பதிவு உருவாகிறது.

கணவன் மனைவியிடத்திலும், மனைவி கணவனிடத்திலும், காணும் சில குறை நிறைகளை வைத்து அவர் அப்படிதான் என்று சில பதிவுகளை மனதினுள் உருவாக்குகிறார்கள். சிறு வயது முதலே சில உறவினர்களின் நடவடிக்கைகளையும் செயல்களையும் வைத்து உறவினர்கள் அனைவரும் இந்த குணாதிசயம் உடையவர்கள் அல்லது அந்த குணாதிசயம் உடையவர்கள் என்று மனதினுள் பதிவுகளை உருவாக்குகிறார்கள்.

நாளிதழ்களிலும், பத்திரிக்கைகளிலும், திரைப்படங்களிலும் காட்டப்படும் செய்திகளை வைத்து இந்த சமுதாயம் இப்படிப்பட்டதுதான் என்று ஒரு பதிவை மனதுக்குள் உருவாக்குகிறார்கள். இவ்வாறு சிறுவயது முதலாக மனதுக்குள் உருவாகும் சிறு சிறு பதிவுகளே பின் நாட்களில் பலரது வெற்றிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் பெரும் தடையாக அமைகிறது.

சொந்தங்களுடனும், உறவுகளுடனும், நட்புகளுடனும் பழகுவதற்கு முன்பாக மனதுக்குள் ஒரு முன்முடிவினை வைத்துக்கொண்டு. அந்த பதிவின் கண்ணோட்டத்திலிருந்து அவர்களைப் பார்க்கப் பழகிக் கொண்டோம். அதைப்போல் செயல்களைச் செய்வதற்கு முன்பாகவும், காரியங்களைத் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவும் மனதினில் இருக்கும் பதிவுகளை வைத்து, அந்த செயல் நடக்கும், நடக்காது, வெற்றி பெரும், தோல்வியடையும் என்று ஏதாவது ஒரு முன் முடிவுகளை உருவாக்கி வைத்துக் கொள்கிறோம்.

நேற்று நல்லவராக இருந்த ஒருவர் இன்று தீயவராக இருக்கலாம். நேற்று தீயவராக இருந்த ஒருவர் இன்று நல்லவராக இருக்கலாம். நேற்றைய உறவு இன்று பகையாகலாம், இன்றைய பகை நாளை நட்பாகலாம் . நேற்று போற்றிய உலகம் இன்று தூற்றலாம், நாளை மீண்டும் பாராட்டலாம். நேற்று உங்களால் இயலாத ஒரு காரியம் இன்று உங்களுக்கு இயன்றதாக இருக்கலாம். நேற்று தோல்வியைத் தந்த அதே முயற்சி இன்று வெற்றியைத் தரலாம்.

இந்த வாழ்க்கை அனுதினமும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. நேற்று பார்த்த உலகம் இன்று இருப்பதில்லை, அது கடந்து சென்றுவிட்டது. நேற்று பார்த்த மனிதர்கள் இன்று இல்லை, அவர்களும் கடந்து சென்றுவிட்டார்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் எதையுமே நீங்கள் இரண்டு முறைகள் சந்திக்க முடியாது, வெற்றியோ தோல்வியோ , இன்பமோ, துன்பமோ, நேற்று நீங்கள் அனுபவித்தவை வேறு, இன்று அனுபவிப்பவை வேறு, நாளை அனுபவிக்கப் போகின்றவை வேறு.

ஜென் தத்துவம் சொல்கிறது “ஒரே ஆற்றில் இரண்டு முறை யாராலும் குளிக்க முடியாது” என்று. காரணம் ஆறு ஓடிக்கொண்டிருப்பதால் நீங்கள் வலது காலை நினைக்கும் போது இருந்த ஆறு இடது காலை நினைக்கும் போது இருக்காது, அது கடந்து சென்றுவிடும்.

அதைப் போன்றதுதான் வாழ்க்கை, நேற்று என்று நீங்கள் நினைக்கும் அனைத்துமே கடந்து சென்றுவிட்டவை, அவை மீண்டும் திரும்பமாட்டா. அதனால் கடந்த காலத்தை வைத்தும் முன் முடிவுகளை வைத்தும் உங்கள் நிகழ் காலத்தை இடைப் போடாதீர்கள்.

ஒரு காரியத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பும், ஒரு செயலை செய்யும் போதும், மனிதர்களுடன் பழகும் போதும் நேற்றைய அனுபவங்களைக் கொண்டு இடைப் போடாதீர்கள். மனதில் இருக்கும் கடந்த கால நினைவுகளைக் கொண்டு முன்முடிவுகளுடன் இருப்பதுதான், பல உறவுகளும் பல முயற்சிகளும் தோல்வி அடைவதற்குக் காரணமாக இருக்கிறது. நேற்று என்பவை வெறும் அனுபவங்கள் மட்டுமே அவை, இன்றைய வாழ்க்கையையே, நாளைய வாழ்க்கையையே நிர்ணயிக்கக் கூடாது.

நாம் கண் விழிக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாகப் பிறக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் புதியது, ஒவ்வொரு நிமிடமும் புதியது. ஒவ்வொரு நாளையும் புதிதாகத் தொடங்குங்கள், இனி ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு இன்பம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியான நாளாக அமையும்.

To Top