உறக்கத்தில் ஆன்மாவின் பயணங்கள் | Out of body experience | Astral projectionநாம் உறங்கும் போது நம் ஆன்மா என்ன செய்கிறது? உறக்கத்தில் பற்பல அனுபவங்கள் வருவது ஏன்?

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.